29/05/2022 14:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chờ

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:08

 

Đò ngang gối bãi, bóng trăng lồng
Chợ khuất sương chiều mắt trẻ trông
Ta ước như em còn có mẹ
Dẫu cùng đăm đắm một ven sông
1-1974

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Chờ