28/05/2022 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhìn trăng

Tác giả: Trần Chính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/11/2013 11:01

 

Trăng lên
Mười sáu
         trăng tròn
Tháng năm đi mãi, trăng còn nhớ ai?
Gió đưa nhè nhẹ cành mai
Giật mình thức với đêm dài trăng đi
Nhìn trăng biết nói câu gì
Vầng trăng còn đó, ai thì cách xa!
Nguồn: Trần Chính, Nhành mai trước cửa (thơ), Sở Văn hoá thông tin Thái Bình, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Chính » Nhìn trăng