07/12/2021 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phát Hải Lăng
發海陵

Tác giả: Văn Thiên Tường - 文天祥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 17:16

 

Nguyên tác

自海陵來向海安,
分明如渡鬼門關。
若將九折回車看,
倦鳥何年可得還。

Phiên âm

Tự Hải Lăng lai hướng Hải An,
Phân minh như độ Quỷ Môn quan.
Nhược tương cửu chiết hồi xa khán,
Quyện điểu hà niên khả đắc hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ Hải Lăng đi đến Hải An,
Giống vào cõi chết Quỷ Môn quan.
Chín lúc quay xe nhìn trở lại,
Năm nào chim mỏi mới về làng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Thiên Tường » Phát Hải Lăng