19/01/2021 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành lộ nan
行路難

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/07/2014 23:21

 

Nguyên tác

湘東行人長歎息,
十年離家歸未得。
弊裘羸馬苦難行,
僮僕饑寒少筋力。
君不見:
床頭黃金盡,
壯士無顏色。
龍蟠泥中未有雲,
不能生彼升天翼。

Phiên âm

Tương Đông hành nhân trường thán tức,
Thập niên ly gia quy vị đắc.
Tệ cừu luy mã khổ nan hành,
Đồng bộc cơ hàn thiếu cân lực.
Quân bất kiến:
Sàng đầu hoàng kim tận,
Tráng sĩ vô nhan sắc.
Long bàn nê trung vị hữu vân,
Bất năng sinh bỉ thăng thiên dực.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất Tương Đông người đi than thở mãi
Xa gia đình không trở lại mười năm
Áo cừu rách ngựa mệt gầy khó bước
Gân sức tàn đồng bộc đói lạnh căm
Người thấy chăng:
Đầu giường vàng bạc hết
Tiều tuỵ dung nhan tráng sĩ âm trầm
Mây chưa hiện, trong bùn rồng nằm cuộn
Biết khi nào mọc cánh vút lên không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Hành lộ nan