08/07/2020 22:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong 3
豐 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 20:31

 

Nguyên tác

衣錦褧衣,
裳錦褧裳。
叔兮伯兮,
駕予與行。

Phiên âm

Ý cẩm khuýnh y,
Thường cẩm khuýnh thường.
Thúc hề bá hề!
Giá dư dữ hàng (hành).

Dịch nghĩa

Em mặc áo gấm có lớp áo đơn (phủ ngoài).
Em mặc quần gấm có lớp quần đơn (phủ ngoài).
Chàng Thúc Bá ôi!
(Đã phục sức đầy đủ như thế này, em mơ ước) chàng hãy thắng xe rước em đi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo thì áo gấm áo trơn,
Quần thì quần gấm quần đơn rỡ ràng.
Ước gì Thúc Bá vội sang,
Thắng xe đến rước cùng chàng em đi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khuýnh: áo đơn.
Thúc Bá: hoặc là tên tự của người.

Người đàn bà đã hối hận trước kia chẳng đi theo đưa tiễn mà mất chàng ấy, cho nên nói rằng: em phục sức đã đầy đủ, há lại không có xe để rước em đi cùng hay sao ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phong 3