04/10/2023 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc chước
獨酌

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 20:13

 

Nguyên tác

步屨深林晚,
開樽獨酌遲。
仰蜂黏落絮,
行蟻上枯梨。
薄劣慚真隱,
幽偏得自怡。
本無軒冕意,
不是傲當時。

Phiên âm

Bộ lũ thâm lâm vãn,
Khai tôn độc chước trì.
Ngưỡng phong niêm lạc nhứ,
Hành nghĩ thướng khô lê.
Bạc liệt tàm chân ẩn,
U thiên đắc tự di.
Bản vô hiên miện ý,
Bất thị ngạo đương thì.

Dịch nghĩa

Buổi chiều đi bộ vào chốn rừng sâu,
Mở hũ ra một mình tà tà uống rượu.
Nhìn lên thấy con ong bị vướng vào mạng nhện,
Kiến leo lên cành lê khô.
Hèn kém thấy thẹn với các bậc đi ẩn,
Nơi hẻo lánh cứ tự lấy làm vui thôi.
Chính thân mình nào có võng lọng (chức tước) gì,
Nên chẳng phải là coi rẻ thời này đâu.

Bản dịch của Phan Ngọc

Buổi chiều đu guốc rừng sâu
Chén ta ta rót rượu bầu ung dung
Ngẩng nhìn hoa nhuỵ theo ong
Kiến còn vất vả leo cùng cây khô
Tài ta mỏng thẹn trò ở ẩn
Nơi quạnh hiu vui phận mình thôi
Lòng lo mũ áo bỏ rồi
Ta còn đâu dám chê cười thế nhân
(Năm 761)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Độc chước