18/09/2020 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai cũng có công

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/12/2018 19:36

 

Bàn chải bảo: - Răng trắng tinh
Là nhờ công trạng của mình tôi thôi.
Kem rằng: - Anh nói sai rồi!
Có anh, mà chẳng có tôi, cũng thừa.
Hàm răng điềm đạm vội thưa:
- Nhờ hai anh, tôi bốn mùa trắng thơm
Xin đừng cãi cọ thiệt hơn
Xét công lao, ấy vẫn còn bàn tay
Của anh cu Tí mỗi ngày
Rất siêng năng, chải chuốt hoài cho tôi
Công lao ai cũng tuyệt vời
Tôi xin đền đáp nụ cười thật xinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Ai cũng có công