28/05/2022 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh trăng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 09:54

 

Máy nhiệm xoay vần vốn tự nhiên,
Này thu này nguyệt đối thanh niên.
Băng cao dầy dẫy doành ngân chảy,
Sáng tỏ làu làu bóng thỏ in.
Đòi chốn lâu đài gương vẽ khắp,
Một bầu thế giới ngọc đông nên.
Chị Hằng sánh với vầng hồng ấy,
Biết mấy xuân thu biết mấy nghìn…
Thơ khuyết danh đời Lê.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vịnh trăng