22/09/2021 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa trà mi

Tác giả: Triệu Lam Châu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2017 22:12

 

Đêm buông em mới toả hương
Âm thầm phảng phất khiêm nhường góc sân
Tâm linh vạn vật đang cần
Vịn mùi hoa tới trong ngần ban mai
10 – 4 – 1996

Nguồn: Giọt khèn (thơ), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Lam Châu » Hoa trà mi