09/08/2020 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang trướng (Giang phát man di trướng)
江漲(江發蠻夷漲)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 18:00

 

Nguyên tác

江發蠻夷漲,
山添雨雪流。
大聲吹地轉,
高浪蹴天浮。
魚鱉為人得,
蛟龍不自謀。
輕帆好去便,
吾道付滄洲。

Phiên âm

Giang phát man di trướng,
Sơn thiêm vũ tuyết lưu.
Đại thanh xuy địa chuyển,
Cao lãng xúc thiên phù.
Ngư miết vi nhân đắc,
Giao long bất tự mưu.
Khinh phàm hảo khứ tiện,
Ngô đạo phó thương châu.

Dịch nghĩa

Sông bắt nguồn từ vùng hoang vu,
Đã thế núi lại thêm mưa tuyết đổ xuống.
Tiếng vang lớn làm rung cả đất,
Sóng tung cao tưởng làm trời kia nổi lềnh bềnh.
Cá cua bị người bắt dễ dàng,
Thuồng luồng cũng chẳng lo gì cho thân nó được.
Buồm nhẹ là cách hay nhất,
Con đường ta đi về vùng bể xanh kia.

Bản dịch của Nhượng Tống

Sông đã hung hăng rẫy
Rừng còn tuyết, lũ thêm
Gió gào rung đất chuyển
Sóng bốc đạp trời chìm
Cá, giải thân không chắc
Thuồng luồng tổ phải tìm
Bể đông ta vẫn thích
Nhân tiện vượt buồm xem
(Năm 761)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang trướng (Giang phát man di trướng)