07/12/2021 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Sa-ga-ne của anh, Sa-ga-ne”
“Шаганэ ты моя, Шаганэ”

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 08/02/2007 14:47

 

Nguyên tác

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи -
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Bản dịch của Tạ Phương

Saganê của anh, ơi Saganê!
Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc
Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch
Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê
Saganê của anh, ơi Saganê!

Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc
Mà vầng trăng xứ ấy sáng vô ngần
Mà Sirat nơi đây dù đẹp tuyệt trần
Cũng khôn sánh Riazan bát ngát
Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc…

Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch
Mái tóc anh kết từ sợi mạch đen
Anh sẽ không đau, dù chút xíu, đâu em
Em hãy thử vặn trong tay và xiết chặt
Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch,

Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê
Em cứ nhìn mái tóc quăn xum suê
Trên đầu anh mà cợt cười mặc sức
Những hãy chớ gợi trong anh ký ức
Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê.

Saganê của anh, ơi Saganê!
Người bạn gái hiền lành nơi phương bắc
Giống hệt em, cả tính tình, dáng vóc
Có thể giờ đây đang ngóng đợi anh về
Saganê của anh, ơi Saganê!
(1924)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » “Sa-ga-ne của anh, Sa-ga-ne”