24/03/2023 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh mùa xuân

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 23/08/2011 09:26

 

Xuân sang hoa cỏ đua tươi,
Khoe màu quốc sắc trẻ[1] mùi thiên hương.
Đầm ấm thủa tin xuân phút bắn,
Khí phát sinh rải rác trên cành.
Thử tập bay, bướm mới uốn mình,
Muốn học nói, oanh còn lựa tiếng.
Liễu hoàn cựu lục oanh do tĩnh[2],
Đào thí tân hồng điệp vị tri[3].
Mái đông phong mày liễu xanh rì,
Đám tàn tuyết đầu non trắng xoá.
Buổi hoà hú[4] khí trời êm ả,
Hội đạp thanh xa mã dập dìu.
Ngàn vàng một khắc xuân tiêu[5].
Nguồn: Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và Thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 55, NXB Lao Động, 2011
[1] Khoe, trưng ra cho người ta biết.
[2] Đây là hai câu thơ của Thái Thuận (1440-?; đỗ Tiến sĩ năm 1475, phó Nguyên suý hội Tao Đàn) trong bài Sơ xuân. Quách Tấn dịch Xanh xưa nhuộm liễu oanh còn nín, Hồng mới tô đào bướm chửa hay.
[3] Đây là hai câu thơ của Thái Thuận (1440-?; đỗ Tiến sĩ năm 1475, phó Nguyên suý hội Tao Đàn) trong bài Sơ xuân. Quách Tấn dịch Xanh xưa nhuộm liễu oanh còn nín, Hồng mới tô đào bướm chửa hay.
[4] Ấm áp.
[5] Đêm xuân; lấy ý từ câu: "Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim" (Một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng) trong bài Xuân tiêu (Đêm xuân) của Tô Đông Pha đời nhà Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh mùa xuân