27/11/2020 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 04
秋浦歌其四

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:09

 

Nguyên tác

兩鬢入秋浦,
一朝颯已衰。
猿聲催白髮,
長短盡成絲。

Phiên âm

Lưỡng mấn nhập Thu Phố
Nhất triêu táp kỷ suy
Viên thanh thôi bạch phát
Trường đoản tận thành ti.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mái tóc người Thu Phố
Một sáng thấy bạc phơ
Vượn kêu bạc thêm nữa
Dài ngắn đã thành tơ.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 04