22/09/2023 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền lư
田廬

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2018 08:14

 

Nguyên tác

田廬雖小往,
野意會幽尋。
淡漠知天趣,
艱虞見道心。
曠觀無物我,
多難略浮沈。
遂此成吾願,
何由俗慮侵。

Phiên âm

Điền lư tuy tiểu vãng,
Dã ý hội u tầm.
Đạm mạc tri thiên thú,
Gian ngu kiến đạo tâm.
Khoáng quan vô vật ngã[1],
Đa nạn lược phù trầm.
Toại thử thành ngô nguyện,
Hà do tục lự xâm.

Dịch nghĩa

Gian nhà giữa đồng ruộng tuy chỉ đến một lát
Đi tìm nơi kín sâu lại gặp được sự thư thái của tâm hồn
Giữa cảnh đạm nhạt yên tĩnh mới biết cái ý thú của thiên nhiên
Trong gian nan và lo lắng thấy được lòng đạo
Nhìn xa rộng không còn bản thân và ngoại vật
Tai nạn lớn phải chịu nhiều nổi chìm
Được thoả ý như thế này thành ước nguyện của ta
Những lo nghĩ ngoài đời còn chỗ nào để xâm nhập vào lòng được nữa

Bản dịch của Lương An

Nhà giữa đồng tuy chỉ ghé chân
Nơi sâu vắng nhẹ hẳn tâm thần
Lúc lo khốn thấy lòng tin đạo
Cảnh nhạt im hay ý vị ngầm
Nhìn suốt không còn vương bận vật
Nạn to đành chịu nổi chìm thân
Được như vầy mãi là như nguyện
Bao nỗi đời đâu phải nhọc nhằn
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
[1] Ngoại vật và bản thân. Thơ Giang Yêm: “Vật ngã câu vong hoài, khả dĩ hiệp âu điểu” (trong lòng quên đi ngoại vật và bản thân, có thể thân gần với chim âu được), tức là được thong dong tự tại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Điền lư