27/09/2023 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tuất hạ ngũ nguyệt thất nhật giai Bố Trạch huyện doãn Bùi Văn Ưu, kinh lịch Phạm Loan, thừa phái Tôn Thất Đãi chu vãng Phong Nha lãm Tiên tự động, đáo động khẩu thời nhập mộ, đình bạc ư giang thứ dĩ sĩ, đối cảnh thành ngâm
壬戌夏五月七日偕布澤縣尹斐文優經歷范巒承派尊室逮舟往峰衙覽仙寺洞到洞口辰入暮停泊于江次以俟對景成吟

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 08:37

 

Nguyên tác

昨夜攜琴泛海洲,
今宵載酒上源頭。
月光如鏡澄天漢,
山影沈江印水流。
前渡往來無俗客,
數杯瀟洒伴同遊。
料應仙子逢仙吏,
洞口重開放曉舟。

Phiên âm

Tạc dạ huề cầm phiếm hải châu,
Kim tiêu tái tửu thướng nguyên đầu.
Nguyệt quang như kính trừng thiên Hán,
Sơn ảnh trầm giang ấn thuỷ lưu.
Tiền độ vãng lai vô tục khách,
Sổ bôi tiêu sái bạn đồng du.
Liệu ưng tiên tử phùng tiên lại,
Ðộng khẩu trùng khai phóng hiểu châu.

Dịch nghĩa

Tối hôm qua mang đàn chèo thuyền về miền biển chơi
Ðêm nay đem rượu đi lên nguồn
Giải Ngân Hà lấp lánh, bóng trăng sáng vằng vặc
Bóng núi chìm xuống sông in hình vào dòng nước
Trên bến đò qua lại không ai là khách tục
Vui mời bạn cùng đi vài chén rượu
Chắc tiên sẽ gặp được quan tiên
Cửa động mở ra để dong thuyền buổi sáng sớm

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Dạo biển đêm qua thuyền gảy đàn
Ðêm nay chuốc rượu ngược lên ngàn
Sao trời vằng vặc trăng trong vắt
Bóng nước lăn tăn núi chắn ngang
Qua lại đò đưa hàng mặc khách
Tạc thù chén đãi bạn cùng sang
Đến đây chắc gặp tiên trong động
Mở cửa cùng dong mái đẫm sương
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

Nhâm Tuất tức năm 1922.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Nhâm Tuất hạ ngũ nguyệt thất nhật giai Bố Trạch huyện doãn Bùi Văn Ưu, kinh lịch Phạm Loan, thừa phái Tôn Thất Đãi chu vãng Phong Nha lãm Tiên tự động, đáo động khẩu thời nhập mộ, đình bạc ư giang thứ dĩ sĩ, đối cảnh thành ngâm