28/06/2022 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngự Bình sơn đăng cao

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2020 19:49

 

Phiên âm

Ngự Bình tú khí ủng vân gian
Tiêu trượng hiệu hài phất hiểu phan
Vạn lộ lâu đài minh trĩ điệp
Nhất thời sâm tá ức Long san
Hồng sưu môn kiện[1] trảm nhi nữ
Lục tửu phù suy sảng mấn nhan
Liệt sĩ toán niên đa cảm khái
Thuỳ a khao khuyết kiếm quang ân

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Khí lành non Ngự ngút mây
Sớm mai chống gậy sửa giày trèo lên
Muôn nhà gò Trĩ lầu chen
Núi Rồng sầm uất chưa quên thuở nào
Cuộc săn gái nhỏ rụng đầu
Rượu hồi dương uống đỏ au mặt mày
Bao năm nghĩa sĩ hận đầy
Tiếng gươm khua ánh thép bay rợn rùng
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[1] Cửa lớn, chỉ nhà quyền quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Ngự Bình sơn đăng cao