06/10/2022 08:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước nguồn chảy xuống soi dâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 23:03

 

Nước nguồn chảy xuống soi dâu[1],
Thấy anh đánh bạc lùa trâu đi cầm.
Cầm trâu, cầm áo, cầm khăn,
Cầm dây lưng lụa, xin đừng cầm em.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Doi nhỏ, dài trồng dâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước nguồn chảy xuống soi dâu