16/08/2022 08:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 18:07

 

Nguyên tác

龍似瞿唐會,
江依白帝深。
終年常起峽,
每夜必通林。
收穫辭霜渚,
分明在夕岑。
高齋非一處,
秀氣豁煩襟。

Phiên âm

Long tự Cù Đường[1] hội,
Giang y Bạch Đế thâm.
Chung niên thường khởi giáp,
Mỗi dạ tất thông lâm.
Thu hoạch từ sương chử,
Phân minh tại tịch sầm.
Cao trai phi nhất xứ,
Tú khí khoát phiền khâm.

Dịch nghĩa

Rồng tụ giống như ở Cù Đường,
Sông sâu y hệt vùng Bạch Đế.
Mây quanh năm thường thường khởi đầu từ kẽm,
Các đêm đều vượt qua rừng.
Nó thu gom từ các bến đầy sương,
Nhưng rất quang đãng bên sườn núi vào buổi chiều.
Nơi phòng sách không phải là chỗ,
Cái vẻ đẹp của mây chỉ khiến lòng buồn lộ ra.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rồng tụ giống Cù Đường,
Sông sâu như Bạch Đế.
Mỗi đêm ắt rừng xuyên,
Quanh năm thường kẽm ghé.
Từ bến sớm thu gom,
Nơi sườn chiều sáng loé.
Phòng sách không là nơi,
Vẻ đẹp khiến buồn tẻ.
(Năm 767)

[1] Kẽm khởi đầu của ba kẽm tại phía đông huyện Phụng Tiết, Tứ Xuyên , kể từ thành Bạch Đế tới huyện Vu Sơn, thuộc trấn Đại Khê , dài chừng 8km. Miệng kẽm là gò Diễm Dự ngay giữa dòng Trường Giang. Còn gọi là Quảng Khê giáp hay Quỳ  giáp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vân