02/07/2022 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tới Đại Ninh tìm nhà bạn

Tác giả: Vũ Hữu Định - Lê Quang Trung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 15:51

 

đi trong phố núi gần mây
đi trong gió núi sương đầy trước sau

chẳng hay nhà bạn nơi nào
chân đi theo mắt lạc đầu bãi sương

đời ta mấy bận lộn đường
một dây thiên cổ còn vương trói đời
Nguồn: Vũ Hữu Định, Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hữu Định » Tới Đại Ninh tìm nhà bạn