19/01/2022 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa anh túc đỏ
The red poppy

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/09/2021 19:05

 

Nguyên tác

The great thing
is not having
a mind. Feelings:
oh, I have those; they
govern me. I have
a lord in heaven
called the sun, and open
for him, showing him
the fire of my own heart, fire
like his presence.
What could such glory be
if not a heart? Oh my brothers and sisters,
were you like me once, long ago,
before you were human? Did you
permit yourselves
to open once, who would never
open again? Because in truth
I am speaking now
the way you do. I speak
because I am shattered.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tuyệt
mà chưa
cảm nhận chi:
ồ, nghe; chúng
trì hãm em. Tỏ tường
vị chúa tể trên thiên đường
gọi tên là ánh thái dương, khai màn
cho chàng, thấy chỉ mình chàng
lửa lòng em, ngọn lửa tràn miên man
những khi có mặt của chàng.
thế là cũng đủ vinh quang chứ gì
không tim? anh chị nghĩ đi,
giống như em, kể từ khi lâu rồi,
trước khi anh chị làm người?
tự mình cho phép chuyện đời mình mơ
mở ra, hay chẳng bao giờ
mở thêm? Vì bởi muốn cho thật tình
giờ đây em nói với anh
kiểu anh làm đó. Rõ rành
em tan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Hoa anh túc đỏ