21/08/2022 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc Thừa Dụ (906-907)

Tác giả: Hồ Đắc Duy

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 22:10

 

Khúc Thừa Dụ vừa ngay khi ấy
Với danh gia nổi dậy cơ đồ
Một lòng vì nước mà lo
Cùng dân khởi nghĩa, đắp mô chiếm thành

Giặc giả phong "Đồng bình chương sự"
Kèm theo chức Tiết độ sứ quân
Dụ người mong được lòng dân
Dịu cơn phẫn uất của dân Việt mình(906)

Giặc biết đâu, người anh hùng ấy
Xoay thế cờ đoạt lấy thời cơ
Cùng dân giữ vững cõi bờ
Dễ dàng bẻ gãy ý đồ mưu thâm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Duy » Khúc Thừa Dụ (906-907)