02/12/2020 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khí thiêng Hồng Lĩnh

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:40

 

Nổi gió thu lên ngọn kiếm dài;
Vàng đâu bén tiếng, sắt đeo đai...
Non cao nước chảy không cần biết
Còn có bao giờ ai khóc ai!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Khí thiêng Hồng Lĩnh