01/12/2022 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải mã

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/04/2008 06:18

 

Trăng cũ chuyện xưa lời quả lạ
Môi xuân lần giải mã hoa đào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Giải mã