04/12/2020 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù dung trì tác
芙蓉池作

Tác giả: Tào Phi - 曹丕

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2009 23:28

 

Nguyên tác

乘輦夜行遊,
逍遙步西園。
雙渠相溉灌,
嘉木繞通川。
卑枝拂羽蓋,
脩條摩蒼天。
驚風扶輪轂,
飛鳥翔我前。
丹霞夾明月,
華星出雲間。
上天垂光采,
五色一何鮮!
壽命非松喬,
誰能得神仙?
遨遊快心意,
保己終百年。

Phiên âm

Thừa liễn dạ hành du,
Tiêu dao bộ tây viên.
Song cừ tương khái quán,
Gia mộc nhiễu thông xuyên.
Ty chi phất vũ cái,
Tu điều ma thương thiên.
Kinh phong phù luân cốc,
Phi điểu tường ngã tiền.
Đan hà giáp minh nguyệt,
Hoa tinh xuất vân gian.
Thượng thiên thuỳ quang thái,
Ngũ sắc nhất hà tiên!
Thọ mệnh phi Tùng, Kiều,
Thuỳ năng đắc thần tiên?
Ngao du khoái tâm ý,
Bảo kỷ chung bách niên.

Dịch nghĩa

Buổi tối cưỡi xe ra chơi,
Nhởn nha dạo quanh vườn tây.
Đôi dòng kênh chảy,
Cây cối tốt tươi mọc bên dòng.
Cành rủ thấp đập vào lộng che,
Ngọn khô dài vượn chạm trời xanh.
Gió mạnh nâng đỡ bánh xe,
Chim bay lượn ở trước mặt.
Ráng đỏ bọc quanh mặt trăng sáng,
Quầng sao ló ra khỏi mây.
Trời cao rủ xuống ánh sáng nhiều màu,
Năm sắc thực rực rỡ.
Đời người thọ không được như Xích Tùng Tử, Vương Tử Kiều,
Ai có thể được làm thần tiên?
Ngao du thoả thích tâm ý,
Tự giữ gìn suốt đời.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cưỡi xe ra chơi dạo,
Nhởn nha tại vườn tây.
Hai dòng kênh chảy tới,
Xung quanh tốt um cây.
Phất lộng, cành khẽ rủ,
Chọc trời, ngọn vươn dài.
Gió quanh xe nâng đỡ,
Chim trước mặt lượn bay.
Ráng đỏ bọc trăng sáng,
Quầng sao ló giữa mây.
Từ trời cao rủ xuống,
Năm sắc rạng rỡ thay!
Người sống chỉ có hạn,
Thành tiên nào được ai?
Ngao du thoả tâm ý,
Giữ mình tới suốt đời.
Tào Phi khi chưa tức vị, thường cùng Tào Thực và các anh em gặp gỡ với các văn sĩ Vương Xán 王粲, Từ Cán 徐幹, Trần Lâm 陳琳, Lưu Trinh 劉禎, Nguyễn Vũ 阮瑀,... rượu thơ xướng hoạ, có khá nhiều bài thơ tả cảnh yến ẩm, vui chơi được sáng tác. Bài thơ này thuật việc buổi đêm dạo chơi vườn Đồng Tước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Phi » Phù dung trì tác