16/08/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa đông đi hoang

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/11/2021 08:40

 

Hoàng hôn vạt nắng vàng phai
Heo may đầy áo cho vai lạnh thừa
Trên thềm lá rụng lưa thưa
Nghe đời sám hối trong mùa cầu kinh

Anh hay ra đứng một mình
Nghe không gian gọi réo tình khát khao
Đông về hồn úa xanh xao
Quê hương rách nát xót bao nỗi niềm

Thu sao trở gót im lìm
Mùa đông vội vã ngập chìm tim côi
Chim chiều thả cánh rong chơi
Còn anh đứng đó nghe đời héo khô!

Chúa sinh ra thế gian thờ
Em sinh ra để hồn thơ đón mời
Xin ngày thôi bước đơn côi
Cho môi mắt rụng nát trời cô liêu...
3.11.21

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Mùa đông đi hoang