13/08/2022 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 23
23

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 03:16

 

Nguyên tác

塚も動け    
我泣声は    
秋の風

Bản dịch của Vĩnh Sính

Hỡi người dưới nấm mồ không!
Tiếc thương xin mượn thu phong gửi giùm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 23