06/10/2022 15:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa ly loạn

Tác giả: Mai Lâm - Đoàn Văn Thăng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2020 14:46

 

Đã bấy nhiêu ngày bút để không,
Hôm nay một chút gió se lòng!
Thấm gì cánh nhạn trời thu rộng?
Khua mãi con chèo bến nước nông!
Lá rụng chỉ gieo buồn nghệ sĩ,
Đạn bay khôn nỗi xót anh hùng!
Giang san bao tắt mùa ly loạn,
Chinh phụ ru con giọng não nùng?
Hà Nội, thu 1945

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Lâm » Mùa ly loạn