04/12/2021 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 05
采桑子其五

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 09:35

 

Nguyên tác

西風半夜簾櫳冷,
遠夢初歸。
夢過金扉,
花謝窗前夜合枝。

Phiên âm

Tây phong bán dạ liêm lung lãnh,
Viễn mộng sơ quy.
Mộng quá kim phi,
Hoa tạ song tiền dạ hợp chi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nửa đêm gió tây xuyên rèm lạnh
Cơn mộng xa canh cánh trở về
Mộng về đến cửa phòng khuê
Hoa tàn dưới cửa "dạ tề hợp chi".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Thái tang tử kỳ 05