01/12/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ cửu thiếu doãn kiến quá
徐九少尹見過

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 07:16

 

Nguyên tác

晚景孤村僻,
行軍數騎來。
交新徒有喜,
禮厚愧無才。
賞靜憐雲竹,
忘歸步月臺。
何當看花蕊,
欲發照江梅。

Phiên âm

Vãn cảnh cô thôn tích,
Hành quân sổ kỵ lai.
Giao tân đồ hữu hỉ,
Lễ hậu quĩ vô tài.
Thưởng tĩnh liên vân trúc,
Vong quy bộ nguyệt đài.
Hà đương khán hoa nhị,
Dục phát chiếu giang mai.

Dịch nghĩa

Cảnh chiều nơi xóm vắng vẻ hẻo lánh,
Có vài người lính cưỡi ngựa tới.
Mới quen nhau mà có lòng mừng như vậy,
Ông đối đãi hậu hĩ nên khiến tôi mắc cở vì không có tài.
Thưởng thức cái tĩnh mịch nên thích trúc dưới làn mây,
Quên cả giờ về vì mải đi bộ quanh nhà dưới trăng.
Hãy tới coi nhị hoa kia,
Hoa mai dại muốn nở rộ lên rồi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Xóm vắng lúc cảnh chiều,
Vài lính cưỡi ngựa tới.
Mừng vui tuy mới quen,
Xử tốt, ngượng chẳng giỏi.
Hưởng yên, luyến trúc mây,
Quên về, dưới trăng sải.
Hãy tới coi nhị hoa,
Mai đồng muốn nở chói.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Từ cửu thiếu doãn kiến quá