18/01/2022 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông già và biển

Tác giả: Thu Bồn - Hà Đức Trọng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 18/05/2010 06:16

 

(Kính tặng đồng chí Hồ Nghinh)

Có một ông già ngồi múc nước Tiên Sa
Đổ vào thau chậu
Rồi sáng mai ông tắm
Sóng nước tự mình tạo ra
Lũ trẻ đi ngang qua hồn nhiên cười giỡn
Chúng có biết đâu núi Chúa ngắm Sơn Trà

Xưa đỉnh Ô Rây vun trồng mơ ước
Có một ngày về gội tắm nước Trường Giang

Nay sông đã cạn rồi
còn lại biển
Sóng bao dung nhưng trò đời ai biết?!
Lỡ bước sẩy chân là biển nuốt phăng đời
Xưa ông lái thuyền giờ ông lái sóng
Hai tay ghìm bờ cho bến bãi đừng trôi.
4-2003

(Nhan đề bài thơ này do nhà thơ Thu Bồn nói miệng tại bệnh viện Nguyễn Trãi trước khi hôn mê)

Nguồn: Báo Quảng nam số 2661-2663 (5683-5685)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Bồn » Ông già và biển