23/03/2023 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phổ khuyến niệm Phật kỳ 1
普勸念佛其一

Tác giả: Ưu Đàm đại sư - 優曇大師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2017 20:27

 

Nguyên tác

念佛門如大渡船,
渡人渾不擇愚賢。
若知這畔風波險,
便好登舟過那邊。

Phiên âm

Niệm Phật môn như đại độ thuyền,
Độ nhân hỗn bất trạch ngu hiền.
Nhược tri giá bạn phong ba hiểm,
Tiện hảo đăng chu quá ná biên.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Niệm Phật khác chi thuyền độ lớn,
Đưa người toàn chẳng lựa ngu hiền.
Bên này ví biết nhiều nguy hiểm,
Thì xuống thuyền sang cõi bảo liên.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ưu Đàm đại sư » Phổ khuyến niệm Phật kỳ 1