01/12/2022 23:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

No mất ngon, giận mất khôn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2019 21:29

 

No mất ngon, giận mất khôn.
Khi người ta đã no bụng rồi thì ăn cái gì cũng không thấy ngon. Khi người ta tức giận thì nói năng hành động nhiều điều liều lĩnh mất cả sự khôn ngoan lúc thường. Đại ý câu này khuyên người ta không nên giận dữ vì giận dữ làm người ta mất trí khôn.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » No mất ngon, giận mất khôn