22/04/2024 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt nữ từ kỳ 2
越女詞其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 21/06/2012 08:11

 

Nguyên tác

吳兒多白皙,
好為蕩舟劇。
賣眼擲春心,
折花調行客。

Phiên âm

Ngô nhân đa bạch tích,
Hảo vi đãng chu kịch.
Mại nhãn trịch xuân tâm,
Chiết hoa điều hành khách.

Dịch nghĩa

Người đất Ngô nhiều (con gái) da trắng,
Khéo léo đong đưa chiếc thuyền vui đùa.
Đưa cái nhìn như ánh xuân tâm,
Cúi xuống hái hoa giễu hành khách.

Bản dịch của Vũ Khánh

Gái Ngô như ngọc như ngà,
Bơi thuyền cười nói mặn mà tươi xinh.
Đong đưa khoé mắt xuân tình,
Trêu ngươi ai đó nghiêng mình hái hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Việt nữ từ kỳ 2