09/08/2022 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Nhiệm Thành Hứa chủ bạ du nam trì
與任城許主簿遊南池

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2005 13:59

 

Nguyên tác

秋水通鉤洫,
城隅進小船。
晚涼看洗馬,
森木亂鳴蟬。
菱熟經時雨,
蒲荒八月天。
晨朝降白露,
遙憶舊青氈。

Phiên âm

Thu thuỷ thông câu hức,
Thành ngung tiến tiểu thuyền.
Vãn lương khan tẩy mã,
Xâm mộc loạn minh thiền.
Lăng thục kinh thì vũ,
Bạc hoang bát nguyệt thiên.
Thần triêu giáng bạch lộ,
Diêu úc cựu thanh chiên[1].

Dịch nghĩa

Nước mùa thu làm cho thông mương lạch
Góc thành có chiếc thuyền nhỏ đi tới
Buổi chiều lạnh lẽo nhìn cảnh tắm ngựa
Cây xanh tốt, tiếng ve kêu khắp nơi
Ấu chín, trận mưa đúng mùa
Bạc hà mọc hoang, trời tháng tám
Sáng ngày, sương rơi trắng xóa
Xa nhớ chiếc nệm xanh xưa cũ

Bản dịch của Nguyễn Huy Hùng

Nước thu thông rạch, rãnh.
Thành ngoại chống thuyền con.
Tối mát, ngựa bơi tắm,
Rừng sâu, ve véo von.
Mùa mưa ngâu, ấu chín.
Tiết tháng tám, hà non.
Sáng sớm mù sương trắng,
Nhớ quê nệm cũ gòn.
(Năm 740)

Ao thuộc châu Tế Ninh. Huyện Nhiệm Thành thời Đường thuộc Duyện Châu.

[1] Câu này muốn nhắc lại chuyện Vương Hiến Chi, ban đêm họ Vương ngủ trong thư trai, thì có trộm đến viếng. Vương bèn nói: "Nhà ta có tấm nệm màu xanh là cổ vật, để ta vào lấy ra cho".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Dữ Nhiệm Thành Hứa chủ bạ du nam trì