28/11/2021 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc cư (Quy tiện Liêu Đông hạc)
卜居(歸羨遼東鶴)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 18:29

 

Nguyên tác

歸羨遼東鶴,
吟同楚執珪。
未成游碧海,
著處覓丹梯。
雲障寬江左,
春耕破瀼西。
桃紅客若至,
定似昔人迷。

Phiên âm

Quy tiện Liêu Đông hạc[1],
Ngâm đồng Sở chấp khuê[2].
Vị thành du bích hải,
Trứ xứ mịch đan thê.
Vân chướng khoan Giang Tả,
Xuân canh phá Nhương Tê (Tây).
Đào hồng khách nhược chí,
Định tự tích nhân mê[3].

Dịch nghĩa

Gần được như hạc Liêu Đông về,
Ngâm thơ giống như tước chấp khuê của nước Sở.
Chưa đạt tới việc đi chơi vùng bể biếc,
Nơi đó thấy đuợc cái cột màu đỏ.
Mây che, mé trái của sông thấy thư thả,
Cày mùa xuân phát hoang vùng Nhương Tây.
Nếu khách tới sẽ thấy đào đỏ,
Giống hệt thuở trước làm người quên lối về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Về Liêu Đông giống hạc,
Ngâm như Sở chấp khuê.
Chưa được ra bể biếc,
Để thấy cột đỏ khè.
Xuân Nhương-tây cày vỡ,
Ven sông mát, mây che.
Đào đỏ khi khách tới,
Giống xưa quên đường về.
(Năm 767)

[1] Ý của Đào Tiềm trong Sưu thần hậu ký 搜神後記, kể chuyện Đinh Lệnh Uy 丁令威 người vùng Liêu Đông, học đạo thành tiên, biến thành con hạc về thăm quê. Gặp chàng trẻ định giương cung bắn, hạc thốt lên tiếng người để than tiếc rồi bay đi.
[2] Quan có công được cấp ruộng, mang tước chấp khuê. Đỗ Phủ muốn nói mình cũng được quan địa phương cấp đất hoang đề khai khẩn đặng sinh sống.
[3] Nhắc tích Lưu-Nguyễn lạc vào Đào Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bốc cư (Quy tiện Liêu Đông hạc)