22/10/2021 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửa sông Hoàng Phố
黄浦江口

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2008 20:39

 

Nguyên tác

平和之乡哟!
我的父母之邦!
岸草那么青翠!
流水这般嫩黄!

我倚着船围远望,
平坦的大地如像海洋,
除了一┣啻涞牧?
全没有山崖阻障。

小舟在波上簸扬,
人们如在梦中一样。
平和之乡哟!
我的父母之邦!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Ôi quê hương hoà bình
Xứ sở mẹ cha tôi
Cỏ bờ xanh ngọc biếc
Sông vàng như chồi tươi

Dựa mạn thuyền trông xa
Đất bằng như biển cả
Trừ sóng liễu biếc ra
Không núi đồi ngăn trở

Thuyền chập chờn trên sóng
Người như trong cõi mộng
Ôi quê hương hoà bình
Xứ sở mẹ cha tôi
3/4/1920
(Một năm sau Ngũ Tứ)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Cửa sông Hoàng Phố