29/06/2022 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2021 18:41

 

Ta muốn giữ mãi thiên nhiên tuyệt vời trong trí óc
Ôi làm sao
Làm sao giữ được em tuyệt trần của thời hoa mộng này trong thâm tâm mãi mãi
Hỡi thời gian tàn phá...

Hãy chặn đứng thời gian
Hãy giết chết thời gian
Thơ ơi...
24-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Thời gian