25/07/2024 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh vợ thời đánh sáng mai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 13:49

 

Đánh vợ thời đánh sáng mai,
Chớ đánh chiều tối không ai nằm cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đánh vợ thời đánh sáng mai