02/11/2020 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiệt kỳ 1
熱其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2015 22:12

 

Nguyên tác

雷霆空霹靂,
雲雨竟虛無。
炎赫衣流汗,
低垂氣不蘇。
乞為寒水玉,
願作冷秋菰。
何似兒童歲,
風涼出舞雩。

Phiên âm

Lôi đình không phích lịch,
Vân vũ cánh hư vô.
Viêm hách y lưu hãn,
Đê thuỳ khí bất tô.
Khất vi hàn thuỷ ngọc,
Nguyện tác lãnh thu cô.
Hà tự nhi đồng tuế,
Phong lương xuất Vũ Vu[1].

Dịch nghĩa

Sấm chớp cứ thình lình nổ tung,
Mây mưa có thấy đâu.
Nóng rát, áo đẫm mồ hôi,
Gục đầu mà hơi cũng không bớt.
Xin được làm viên ngọc trong nước lạnh,
Sẵn sàng hoá thành lúa hoang mùa thu lạnh.
Làm sao giống như ở tuổi trẻ con,
Bước lên đài Vũ Vu để hóng gió mát.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sấm chớp cứ bất chợt,
Mây mưa nào thấy đâu.
Nóng mồ hôi đẫm áo,
Gục không giảm hơi đầu.
Xin làm ngọc nước lạnh,
Nguyện hoá lúa hoang thu.
Sao được như lũ trẻ,
Gió mát lên đàn cầu.
(Năm 766)

[1] Tên đàn cầu mưa của nước Lỗ xưa, nay là huyện Khúc Phụ, Sơn Đông. Vũ: thời xưa việc cầu mưa do bà đồng phụ trách, lên đàn múa. Vu: một loại tế tự cầu mưa thời xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhiệt kỳ 1