31/01/2023 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Từ Sơn Dân
哭徐山民

Tác giả: Ông Quyển - 翁卷

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2018 23:06

 

Nguyên tác

已是窮侵骨,
何期早喪身。
分明上天意,
磨折苦吟人。
花色連晴晝,
鶯聲在近鄰。
誰怜三尺像,
猶帶瘦精神。

Phiên âm

Dĩ thị cùng xâm cốt,
Hà kỳ tảo táng thân!
Phân minh thượng thiên ý,
Ma chiết khổ ngâm nhân.
Hoa sắc liên tình trú,
Oanh thanh tại cận lân.
Thuỳ lân tam xích tượng,
Do đái sấu tinh thần.

Dịch nghĩa

Nỗi nghèo đã thấm đến tận xương
Sao mà đã xa cõi trần đến sớm đến vậy!
Rõ ràng là ý của trời
Muốn dày vò người khổ ngâm
Ngày tạnh hoa luôn nở
Tiếng oanh ở gần bên
Ai thương pho tượng ba thước
Vẫn mang giáng vẻ gầy

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thấu xương nghèo đã thế
Sao sớm lìa nhân gian
Đây hẳn trời xui khiến
Dầy vò người khổ ngâm
Tạnh trời hoa nở thắm
Tiếng hót oanh nghe gần
Ba thước tượng ai xót
Dáng gầy đeo đẳng thân
Từ Sơn Dân tức Từ Chiếu, một trong Vĩnh Gia Tứ Linh, suốt đời sống nghèo khổ không gia làm quan, mất sớm, sau khi chết các bạn bỏ tiền gia làm tang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ông Quyển » Khốc Từ Sơn Dân