01/07/2022 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

6
6

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 30/11/2012 09:06

 

Nguyên tác

…Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач…

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзаду забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек…
Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
. . . . . . . . . . . . . . .
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что́, Катька, рада? — Ни гу-гу…
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Bản dịch của Thuý Toàn

...Gã ngổ ngáo lại phóng xe trở lại
Phóng như bay, gào rú dại điên...

Dừng lại, dừng lại! Anđrimka, giúp với
Pêtrukha, tập hậu, chạy lên thôi!

Trắc-tararắc - tắc - tắc - tắc - tắc!
Bụi tuyết bay mù trời!

Tay ngổ ngáo - cùng với Vanka - băng thục mạng...
Phát nữa! lên cò, chắc tay!...

Trắc - tatatắc! Mày sẽ biết
. . . . . . . . . . . . . .
Em của người khác mà dám phỗng tay!

Hắn thoát rồi, hừm, quân khốn kiếp!
Được, mai tao sẽ trị mày!

Còn Katka đâu? - chết uổng mất rồi?
Cái đầu trúng đạn!

Sao, Katka, em hài lòng?
Thôi thôi, em nằm đấy, xa ra, trên tuyết!...

Hãy giữ vững bước đi cách mạng!
Kẻ thù ngoan cố đâu ngủ yên!
Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » 6