10/08/2022 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Cần Thơ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:29

 

"Cần Thơ gạo trắng, nước trong"
Tôi còn được gặp một dòng thơ say

Thơ theo kênh rạch đêm ngày
Cây đàn tài tử giãi bày tâm tư
Thơ vào ống sáo vi vu
Ríu ran thôn ấp tới cù lao xa.

Thơ ông gọi thức luống hoa
Thơ bà ru cháu la đà mênh mang
Thơ tình thì rất... tình tang
Thơ vui, vui đến đêm tàn trăng qua...

Bạn về quê bạn bao xa
Bài thơ sông nước la đà canh thâu
Mang bao mưa nắng dãi dầu
Ngày gặp lại có bạc màu thời gian?

Trông theo xuồng lá mênh mang
Nhớ câu thơ bạn chứa chan tình đời...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nhớ Cần Thơ