06/10/2022 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ất Hợi bát nguyệt thập lục nhật khốc gia đệ Thúc Thuyên
乙亥八月十六日哭家弟叔荃

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 21:41

 

Nguyên tác

芊芊遺跡聽哀鳴,
瑟瑟秋聲葉落聲。
猶是月明三徑菊,
謂何風剪一枝荊。
醉余花甲難成席,
著汝斑衣不在庭。
競賦鴒原無少補,
佛前頂禮諷心經。

Phiên âm

Thiên thiên di tích thính ai minh,
Sắt sắt[1] thu thanh diệp lạc thanh.
Do thị nguyệt minh tam kính[2] cúc,
Vị hà phong tiễn nhất chi kinh[3].
Tuý dư hoa giáp nan thành tịch,
Trước nhữ ban y[4] bất tại đình.
Cạnh phú linh[5] nguyên vô thiểu bổ,
Phật tiền đính lễ phúng tâm kinh.

Dịch nghĩa

Tiếng chim ai oán kêu bên lối đi cũ còn vết rêu xanh
Tiếng gió thu cùng tiếng lá rơi xào xạc
Vẫn ánh trăng thanh treo bên ba luống cúc
Mà tại sao gió làm gẫy một cành cây Kinh
Ta tóc đã bạc đã sáu mươi tuổi mà thiếu người để cùng say
Lại thiếu bóng em mặc áo mầu múa trong sân đình
Ca tụng chim chìa làm gì nữa
Lên đài lễ Phật tụng tâm kinh

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chim sầu lối cũ cỏ còn xanh
Xào xạc thu sang rụng lá cành
Đây cũng trăng chờ ba luống cúc
Mà đâu gió cuộn một cành Kinh
Để ta bạc tóc ai say với
Thiếu áo mầu em sân vắng tanh
Ca tụng chim chìa đâu ý nghĩa
Phật đài đãnh lễ tụng tâm kinh
[1] Tiếng gió thu rì rào, xào xạc.
[2] Lối đi băng trong vườn, luống hoa.
[3] Cây tử kinh 紫荊 Một loại cây trong vườn. Chỉ anh em hoà thuận.
[4] Áo quần có màu sắc. Chỉ chuyện múa hát cho cha mẹ vui. Chuyện Lão Lai Tử.
[5] Chim chìa, một loài chim hay bay từng cặp, chỉ tình anh em. Kinh thi có câu “Tích linh tại nguyên, huynh đệ cấp nạn” 鶺鴒在原兄弟急難 (Con chim chìa vôi ở ngoài đồng, anh em hoạn nạn vội vàng cứu nhau).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Ất Hợi bát nguyệt thập lục nhật khốc gia đệ Thúc Thuyên