19/01/2021 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 13

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2019 18:22

 

Thước đo tuổi thọ và đo các bậc thang giá trị cuộc đời
Đôi khi đành bất lực trước bọn người ngang bướng với thời gian
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Bài số 13