18/09/2021 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Bình trại đạo trung
永平寨道中

Tác giả: Đào Bật - 陶弼

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 10:05

 

Nguyên tác

疊帳深千里,
窮途令一隅。
北風家信息,
南斗客程途。
嶺勢頻開合,
猿聲乍有無。
過溪人語笑,
隔岸戍煙孤。

Phiên âm

Điệp trướng thâm thiên lý,
Cùng đồ lệnh nhất ngu.
Bắc phong gia tín tức,
Nam Đẩu khách trình đồ.
Lĩnh thế tần khai hợp,
Viên thanh sạ hữu vô.
Quá khê nhân ngữ tiếu,
Cách ngạn thú yên cô.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tán lá phủ dày ngàn dặm,
Đường cùng đến một góc non.
Nam tào dẫn lối biên khách,
Gió bấc đưa tin vợ con.
Thế núi nhiều lần mở đóng,
Tiếng vượn bất chợt có không.
Qua suối có người cười nói,
Cách bờ cô lẻ khói đồn.
Vĩnh Bình trại còn gọi là Lộc Châu 禄州, trị sở tại huyện Vũ Lê 武黎, thuộc Ung Châu 邕州, về sau đời Nguyên đổi thành Tư Minh lộ 思明路 nay thuộc huyện Ninh Minh 寧明, thành phố Sùng Tả 崇左, Quảng Tây, nằm giáp các huyện Lộc Bình 祿平, Cao Lộc 高祿, Đình Lập 亭立 thuộc tỉnh Lạng Sơn 諒山, Việt Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Bật » Vĩnh Bình trại đạo trung