26/03/2023 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tịch lữ hoài
春夕旅懷

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 13:39

 

Nguyên tác

水流花謝兩無情,
送盡東風過楚城。
蝴蝶夢中家萬里,
杜鵑枝上月三更。
故園書動經年絕,
華髮春催兩鬢生。
自是不歸歸便得,
五湖煙景有誰爭。

Phiên âm

Thuỷ lưu hoa tạ lưỡng vô tình,
Tống tận đông phong quá Sở thành.
Hồ điệp mộng trung gia vạn lý,
Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam canh.
Cố viên thư động kinh niên tuyệt,
Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh.
Tự thị bất quy quy tiện đắc,
Ngũ Hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh!

Dịch nghĩa

Nước chảy hoa tàn, cả hai vô tình
Tiễn gió đông qua hết thành nước Sở
Trong mộng hoá bướm ở quê nhà xa vạn dặm
Đỗ quyên (đậu suốt) trên cành trăng canh ba
Thư vườn nhà vắng, trải năm hết
Hoa nở, mùa xuân giục giã cả hoa sinh sôi trên mái tóc
Tự nhủ về hay không cũng được
Cảnh khói sương Ngũ Hồ nào có ai tranh đâu!

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nước trôi hoa rụng thảy vô tình
Đưa gió xuân qua tận Sở thành
Giấc bướm mơ màng nhà vạn dặm
Cành quyên khắc khoải nguyệt ba canh
Nam tròn vắng bặt tin vườn cũ
Xuân giục phai dần mái tóc xanh
Tự ý không về, về hẳn được
Ngũ Hồ phong cảnh, có ai tranh?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Xuân tịch lữ hoài