02/12/2020 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Hội An phùng Vị thành ca giả
遊會安逢渭城歌者

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 07:59

 

Nguyên tác

共歎相逢晚,
相逢是客中。
管絃今夜月,
鄉國幾秋風?
淚盡樽仍醁,
心灰燭自紅。
舊遊方落落,
一曲莫辭終。

Phiên âm

Cộng thán tương phùng vãn,
Tương phùng thị khách trung.
Quản huyền kim dạ nguyệt,
Hương quốc kỷ thu phong.
Lệ tận tôn nhưng lục,
Tâm hôi chúc tự hồng,
Cựu du phương lạc lạc,
Nhất khúc mạc từ chung!

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bây giờ mới gặp nhau,
Gặp nhau nơi đất khách.
Trúc tơ đêm trăng này,
Đất nước mấy thu cách.
Lệ cạn rượu còn đầy,
Đèn còn lồng nỡ tắt ?
Bạn bè lưa thưa dần,
Tiếc gì nhau khúc hát!
Thành Vị tức Nam Định vì có sông Vị Hoàng chảy qua.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Hội An phùng Vị thành ca giả