06/10/2022 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ quan đạo trung tác
壺關道中作

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 22/02/2012 23:35

 

Nguyên tác

處處兵戈路不通,
卻從山北去江東。
黃昏欲到壺關寨,
匹馬寒嘶野草中。

Phiên âm

Xứ xứ binh qua lộ bất thông,
Khước tòng sơn bắc khứ Giang Đông.
Hoàng hôn dục đáo Hồ quan trại,
Thất mã hàn tê dã thảo trung.

Dịch nghĩa

Đâu đâu cũng có lính và giáo mác, đường lớn không đi được,
Phải theo đường tắt qua ngả bắc núi (Hồ) để đi Giang Đông.
Chiều xuống, sắp tới trại Hồ,
Con ngựa hí trên đồng cỏ lạnh.

Bản dịch của Phụng Hà

Khắp chốn binh đao đường chẳng thông,
Đành theo lối núi tới Giang Đông.
Sắp đến trại Hồ hoàng hôn xuống,
Ngựa kêu đường lạnh cỏ rợp đồng.
Hồ quan là cửa ải nay ở phía đông bắc huyện Lê Thành, tỉnh Sơn Tây, gần núi Hồ nên mang tên theo núi. Núi có hình như cái bầu rượu, nên tên núi gọi là Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Hồ quan đạo trung tác