29/05/2023 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bính Tý thu bát nguyệt vọng hậu đáp hoạ Bình Thuận liêm hiến sứ Hà Thiếu Trai kỷ sự ký thị nguyên vận
丙子秋八月望後答和平順廉憲使何少齋紀事寄示原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2015 15:56

 

Nguyên tác

捍江一別到皇州,
復抵南陲壯宦遊。
織女渡河過七夕,
嫦娥泛影又中秋。
數聲飛雁蓮城遠,
四坐吟蟬菊徑幽。
千里尋君惟有夢,
痴魂踏盡險山邱。

Phiên âm

Hãn giang nhất biệt đáo hoàng châu[1],
Phục để nam thuỳ tráng hoạn du.
Chức Nữ độ hà qua thất tịch[2],
Thường Nga phiếm ảnh hựu trung thu.
Sổ thanh phi nhạn Liên Thành[3] viễn,
Tứ toạ ngâm thiền cúc kính u.
Thiên lý tầm quân duy hữu mộng,
Si hồn đạp tận hiểm sơn khâu[4].

Dịch nghĩa

Từ khi từ giã dòng sông Hãn để trở về kinh đô
Rồi lại xuôi nam lo việc quan
Chức Nữ sang sông, đã qua mùa thất tịch
Bóng Hằng Nga soi bóng trên sông, lại đến dịp trung thu
Vài tiếng nhạn bay kêu, thành Sen xa xôi
Bên luống cúc âm u bốn bề ve sầu ngâm hát
Xa nhau vời vợi ngàn trùng, chỉ còn cách vào mộng tìm ông
Hồn vía si tình bay tận khắp núi đồi hiểm trở

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Giã từ dòng Hãn lại kinh đô
Rồi lại xuôi nam tước chức chờ
Chức Nữ qua cầu rồi thất tịch
Hằng Nga dầm bóng đã trung thu
Nhạn đâu rời rã thành Sen vắng
Ve mãi râm ran dãy cúc thưa
Ngàn dặm tìm anh trong giấc mộng
Tả tơi đồi núi xác hồn mơ
Bính Tý tức năm 1936.

[1] Chỉ đất thần kinh, kinh đô Huế.
[2] Ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhờ cầu chim Ô Thước.
[3] Nguyên chú: "Liên Thành là tên tỉnh lỵ tỉnh Bình Thuận".
[4] Hai câu cuối ý chỉ nhớ bạn vô cùng, vào mộng mà tìm, ý thơ của Ðỗ Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bính Tý thu bát nguyệt vọng hậu đáp hoạ Bình Thuận liêm hiến sứ Hà Thiếu Trai kỷ sự ký thị nguyên vận