21/01/2022 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Giang trở vũ quá Hoát Nhiên các thứ Chu Liêm Ngạn vận kỳ 1
吳江阻雨過豁然閣次周廉彥韻其一

Tác giả: Thẩm Dữ Cầu - 沈與求

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 17:52

 

Nguyên tác

花鴨呼群自拍浮,
何人蓑笠在孤舟。
半生已負江湖約,
不爲經行肯蹔留。

Phiên âm

Hoa áp hô quần tự phách phù,
Hà nhân thoa lạp tại cô chu.
Bán sinh dĩ phụ giang hồ ước,
Bất vị kinh hành khẳng tạm lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vịt kêu bầy theo nhau trôi nổi,
Trên thuyền đơn nón áo tơi ai.
Nửa đời lỡ ước giang hồ,
Tới lui khắp chỗ tạm ngừng lại đây.
Hoát Nhiên các ở Ngô Giang, Giang Tô, gần Thái Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Dữ Cầu » Ngô Giang trở vũ quá Hoát Nhiên các thứ Chu Liêm Ngạn vận kỳ 1